LinuxOpen Source

Letsencrypt For Nginx Kullanarak Rocket Chat SSL Yapılandırması Nasıl Kurulur

Rocket sohbeti yüklerken ücretsiz veya satın alma kullanarak ssl yüklemeniz gerekir. Şimdi Let’Encrypt tamamen ücretsiz ssl hizmetini kullanabileceğinizi göstermeliyim. Bu sertifikanın varsayılan geçerlilik tarihi 3 aydır. Ancak sunucumda otomatik yenileme işlemini kurdum. Sunucunuz yerel ise, bu nedenle ileri bağlantı noktası için NAT sistemi kullanmalısınız.

NAT PORT 443 (LAN) ➺ 443 (WAN) << Parmenent
NAT PORT 80 (LAN) ➺ 80 (WAN)      << Yalnızca kurulumdan önce ssl

Genel IP adresim: 45.251.231.171
Yerel IP adresim: 10.66.30.10

Adım # 01: Sunucu güncellemeniz ve yükseltmeniz olmalı, ardından nginx web sunucusunu kurmalısınız.
root@Rocket-Chat:~# apt-get update 
root@Rocket-Chat:~# apt-get install software-properties-common python-software-properties 
root@Rocket-Chat:~# apt-get install nginx 
root@Rocket-Chat:~# systemctl status nginx.service

Ssl’yi yüklemeden önce, sunucunuzdan 80 bağlantı noktasını devre dışı bırakmalısınız.

root@Rocket-Chat:~# netstat -pan | grep ":80" 
root@Rocket-Chat:~# pkill -f nginx 
root@Rocket-Chat:~# systemctl start nginx.service 
root@Rocket-Chat:~# systemctl status nginx.service

Adım # 02: Şimdi let’sencrypt ve certbot’u kurun ve nginx web sunucusunu yapılandırın.

root@Rocket-Chat:~# add-apt-repository ppa:certbot/certbot root@Rocket-Chat:~# apt-get update 
root@Rocket-Chat:~# apt-get install letsencrypt 
root@Rocket-Chat:~# wget https://dl.eff.org/certbot-auto -P /usr/local/bin 
root@Rocket-Chat:~# chmod a+x /usr/local/bin/certbot-auto root@Rocket-Chat:~# export DOMAIN="chat.kockerim.com" root@Rocket-Chat:~# export EMAIL_ALERT="admin@kockerim.com"

Adım # 03: let’sencrypt for nginx sunucusundan ücretsiz SSL yükleyin.

root@Rocket-Chat:~# /usr/local/bin/certbot-auto certonly --standalone -d $DOMAIN --preferred-challenges http --agree-tos -n -m $EMAIL_ALERT --keep-until-expiring

Eski nginx web yapılandırma dosyasını yedekleyin ve ssl kullanmak için düzenleyin.

root@Rocket-Chat:~# cp /etc/nginx/sites-available/default /etc/nginx/sites-available/default.back
root@Rocket-Chat:~# nano /etc/nginx/sites-available/default

Adım # 04: Önceki tüm satırları bırakın ve tüm satırların altına ekleyin. Ve ssl config için alan adınızı değiştirin.

Upstream definition
upstream backend {
server 127.0.0.1:3000;
}
http to https redirection
server {
listen 80;
server_name chat.kockerim.com;
rewrite ^ https://$server_name$request_uri? permanent;
}
HTTPS Server
server {
listen 443;
server_name chat.kockerim.com;
error_log /var/log/nginx/rocket-chat.access.log;
ssl on;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/chat.kockerim.com/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/chat.kockerim.com/privkey.pem;
ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; # don’t use SSLv3 ref: POODLE
location / {
proxy_pass http://backend/;
proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection "upgrade";
proxy_set_header Host $http_host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forward-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forward-Proto http;
proxy_set_header X-Nginx-Proxy true;
proxy_redirect off;
}
}

Adım # 05: nginx web sunucusunu yeniden başlatın ve yenileme komutunu çalıştırın.

root@Rocket-Chat:~# nginx -t 
root@Rocket-Chat:~# service nginx restart 
root@Rocket-Chat:~# certbot-auto renew

Muhammed Kerim Koç

1996 yılında Giresun Şebinkarahisarda dünyaya geldim. İlk ve orta öğretimi Şebinkarahisarda tamamladım. Liseyi Şebinkarahisar Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde bitirdim. Üniversite için de Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunda Bilgisayar programcılığını okudum. Üniversite stajı için gelmiş olduğum özel bir firmada işe başladım. 5,5 yıl bu firmadan çalıştıktan sonra farklı bir sektör olan inşaat sektöründe Bilgi teknolojileri Uzmanı olarak 8 ay çalıştım. Daha sonra özel bir şirkette Sistem Network Sorumlusu olarak 4 ay çalıştıktan sonra proje sonlandırılmasından dolayı işten ayrıldım. Tekrar dan 5.5 yıl çalışmış olduğum firmaya Sistem ve Network Yöneticisi olarak geri döndüm ve çalışmaya başladım. Kendimi geliştirmek için Bilge Adam Akademi den Sistem Uzmanlığı eğitimi aldım. Sanallaştırma ve Ağ tarafında kendimi sürekli olarak geliştiriyorum.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu