LinuxOpen Source

Ubuntu 20.04 Üzerinde Java Kurulumu

Java en popüler nesne yönelimli, sağlam, platformdan bağımsız programlama dilidir. Sisteminiz için gerekli olan ve sisteminizde Java gerektiren birden çok uygulama vardır. Bu kılavuz Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa) sisteminize Java (OpenJDK 11 ve OpenJDK 8) kararlı sürümlerini veya Oracle Java 14’ü yüklemenize yardımcı olacaktır. Ayrıca, yüklü birden çok Java sürümü arasında geçiş yapma talimatlarını da bulacaksınız.

Ubuntu 20.04 Üzerine Java Kurulumu

Java 11, yükleme için kullanılabilen en son LTS sürümüdür. Varsayılan Ubuntu paketleri depoları, OpenJDK 11 için paketleri içerir. Varsayılan depo ayrıca önceki OpenJDK 8 kararlı sürüm paketlerini de içerir.

JDK paketleri, geliştirme sistemleri için yararlı olan tam Java geliştirme kitaplıklarını sağlar. Herhangi bir Java uygulamasını çalıştırmak için Java çalışma zamanı ortamına (JRE) ihtiyacınız vardır.

1. OpenJDK 11’i yükleyin

OpenJDK 11 paketini sisteminize kurmak için aşağıdaki komutu çalıştırın.

sudo apt update
sudo apt install openjdk-11-jdk

Yükleme tamamlandıktan sonra, Java sürümünü kontrol ederek doğrulayabilirsiniz:

java -version

openjdk version "11.0.7" 2020-04-14
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.7+10-post-Ubuntu-3ubuntu1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.7+10-post-Ubuntu-3ubuntu1, mixed mode, sharing)

OpenJDK 11 kuruldu. OpenJDK 8’i kurmaya devam edin.

2. OpenJDK 8’i yükleyin

Java 8 önceki kararlı sürümdür, Java tabanlı uygulamanın çoğu üzerinde çalışır. OpenJDK 8 paketini sisteminize kurmak için aşağıdaki komutu çalıştırın.

sudo apt update
sudo apt install openjdk-8-jdk

Yükleme tamamlandıktan sonra, Java sürümünü kontrol ederek doğrulayabilirsiniz:

java -version

openjdk version "1.8.0_252"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_252-8u252-b09-1ubuntu1-b09)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.252-b09, mixed mode)

Her şey bittiğinde, Ubuntu sisteminize Java’yı (OpenJDK) başarıyla yüklediniz.

3. Oracle Java 14’ü yükleyin

Oracle Java 14 ticari lisans almadan indirilebilir ve yüklenebilir. Debian dosyasını sisteminize indirmek için resmi indirme sayfasını ziyaret edebilirsiniz . Ayrıca, komut satırını kullanarak debian dosyasını indirmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "https://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/14.0.1+7/664493ef4a6946b186ff29eb326336a2/jdk-14.0.1_linux-x64_bin.deb"

Yukarıdaki komut işe yaramazsa veya dosya bulunamadı hatası bulduysanız, lütfen resmi indirme sayfasına gidin. Geçerli sürümü kontrol edin ve sisteminize indirin.

Debian dosyasını indirdikten sonra, aşağıdaki komutu kullanarak sisteminize yükleyin:

sudo dpkg -i jdk-14.0.1_linux-x64_bin.deb

Yukarıdaki komut Oracle java 15’i sisteminize kurar. Tüm dosyalar / usr / lib / jvm dizini altına yerleştirilecektir. Şimdi sisteminizde yeni yüklenen Java’ya alternatif bir referans ayarlayın.

update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/lib/jvm/jdk-14.0.1/bin/java 100

Oracle java 14 sisteminize kuruldu. Sisteminizdeki birden çok java sürümü arasında geçiş yapmak için sonraki adımı kullanabilirsiniz.

Birden Çok Java Sürümü Arasında Geçiş Yapma

Unix / Linux tabanlı sistemlerin çoğu, bir sisteme birden fazla Java sürümünün yüklenmesine izin verir. Ayrıca sisteminizde birden fazla Java sürümü yüklüyse. Gereksinimlerinize göre varsayılan java sürümüne geçebilirsiniz.

Güncelleme alternatifleri, varsayılan komutlar için sembolik bağlantıları koruma seçeneği sunar. Terminalde varsayılan Java sürümü çalıştırma komutunu değiştirmek için:

update-alternatives --config java

Bu, sisteminizde yüklü olan tüm java ikili dosyalarının listesini gösterecektir. Varsayılan Java sürümünü seçmek için bir sayı girin ve enter tuşuna basın. 

Yukarıdaki komutun başarıyla çalıştırılması üzerine, geçerli varsayılan Java sürümünü görüntülemek için yeniden java -version komutunu çalıştırın .

java -version

java version "14.0.1" 2020-04-14
Java(TM) SE Runtime Environment (build 14.0.1+7)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 14.0.1+7, mixed mode, sharing)


			
		

Muhammed Kerim Koç

1996 yılında Giresun Şebinkarahisarda dünyaya geldim. İlk ve orta öğretimi Şebinkarahisarda tamamladım. Liseyi Şebinkarahisar Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde bitirdim. Üniversite için de Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunda Bilgisayar programcılığını okudum. Üniversite stajı için gelmiş olduğum özel bir firmada işe başladım. 5,5 yıl bu firmadan çalıştıktan sonra farklı bir sektör olan inşaat sektöründe Bilgi teknolojileri Uzmanı olarak 8 ay çalıştım. Daha sonra özel bir şirkette Sistem Network Sorumlusu olarak 4 ay çalıştıktan sonra proje sonlandırılmasından dolayı işten ayrıldım. Tekrar dan 5.5 yıl çalışmış olduğum firmaya Sistem ve Network Yöneticisi olarak geri döndüm ve çalışmaya başladım. Kendimi geliştirmek için Bilge Adam Akademi den Sistem Uzmanlığı eğitimi aldım. Sanallaştırma ve Ağ tarafında kendimi sürekli olarak geliştiriyorum.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu