LinuxOpen Source

Zabbix 7.0 – 5 dakikada kurulum talimatları

Başlamadan önce

Bu örneğin amaçları doğrultusunda , öncelikle SELinux’u Permissive moduna geçireceğiz.

setenforce 0

PostgreSQL kurulumu

İlk adımda PostgreSQL depolarını kurun ve varsayılan PostgreSQL depolarını devre dışı bırakın.

dnf install -y https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporpms/EL-9-x86_64/pgdg-redhat-repo-latest.noarch.rpm
dnf -qy module disable postgresql

Daha sonra PostgreSQL’i yükleyin; bu durumda şu anda desteklenen sürüm 16 olacaktır.

dnf install -y postgresql16-server

Veritabanını başlatın ve otomatik olarak başlayacak şekilde ayarlayın.

/usr/pgsql-16/bin/postgresql-16-setup initdb
systemctl enable postgresql-16 --now

Zabbix sunucusunun ve bileşenlerinin kurulumu

Veritabanı artık kuruldu ve Zabbix sunucusunu ve tüm bileşenlerini kurmaya devam edebiliriz.

Öncelikle Zabbix ile ilgili kurulum paketlerini EPEL deposundan hariç tutun. Kurulu olduğunu varsayalım.

Bu, /etc/yum.repos.d/epel.repo dosyasının sonuna aşağıdaki satırı ekleyerek yapılabilir:

[epel]
...
excludepkgs=zabbix*

Zabbix depolarını ekleyin ve kurulum önbelleğini temizleyin.

rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/rocky/9/x86_64/zabbix-release-7.0-2.el9.noarch.rpm
dnf clean all

Şimdi gerekli tüm Zabbix bileşenlerini yükleyin.

Bu durumda birincil izleme aracısı olarak çok daha fazla ihtiyaç duyulan işlevselliği getirdiği için kullanmanızı tavsiye ettiğimiz Zabbix Agent 2’yi kullanacağız.

dnf install zabbix-server-pgsql zabbix-web-pgsql zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent2 zabbix-web-service

Veritabanı başlatma

Öncelikle Zabbix için bir veritabanı kullanıcısı oluşturun, istediğiniz şifreyi girmeniz istenecektir.

cd /tmp
sudo -u postgres createuser --pwprompt zabbix

Bu noktada varsayılan şemayı ve verileri içe aktarabilirsiniz.

Tekrar şifrenizi girmeniz istenecektir. Önceki adımdaki şifreyi kullanın.

sudo -u postgres createdb -O zabbix zabbix
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/postgresql/server.sql.gz | sudo -u zabbix psql zabbix

Güvenlik duvarı yapılandırması

Son olarak Zabbix sunucusunun çalışması için gerekli olan bağlantı noktalarını etkinleştirin.

firewall-cmd --permanent --add-service=http
firewall-cmd --permanent --add-port=10051/tcp
firewall-cmd --reload

TimescaleDB kurulumu

Şimdi TimescaleDB’yi kurmaya başlayalım ve resmi deposunu ekleyerek başlayalım.

tee /etc/yum.repos.d/timescale_timescaledb.repo <<EOL
[timescale_timescaledb]

name=timescale_timescaledb baseurl=https://packagecloud.io/timescale/timescaledb/el/$(rpm -E %{rhel})/\$basearch repo_gpgcheck=1 gpgcheck=0 enabled=1 gpgkey=https://packagecloud.io/timescale/timescaledb/gpgkey sslverify=1 sslcacert=/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt metadata_expire=300 EOL

TimescaleDB’yi yükleyin.

dnf install timescaledb-2-postgresql-16 timescaledb-2-loader-postgresql-16

Yardımcı programı çalıştırıyoruz ve ona , bu test amaçları için ayarladığımız, parametre olarak timescaledb-tunedaha yüksek bir maksimum bağlantı sayısını ( ) iletiyoruz .--max-conns125

Bu yardımcı program, performans için varsayılan PostgreSQL ayarlarını ayarlamak ve PostgreSQL parametrelerini TimescaleDB ile çalışacak şekilde ayarlamak için kullanılır.

Bu yardımcı program aynı zamanda kurulum sihirbazını kullanarak güncel ve geçerli PostgreSQL yapılandırma dosyasını seçmemize yardımcı olacak ve TimescaleDB kitaplıklarının otomatik yüklenmesini de ayarlayacaktır.

Lütfen tüm sorulara “evet” (y) yanıtı verin. Lütfen, otomatik ayarlayıcının PostgreSQL’in ayrı bir sunucuda çalıştığını varsaydığını, dolayısıyla uygunsa parametre ayarlamalarının gerekli olabileceğini unutmayın.

timescaledb-tune --pg-config /usr/pgsql-16/bin --max-conns=125

Daha sonra PostgreSQL için sistem hizmetini yeniden başlatıyoruz:

systemctl restart postgresql-16.service

Geriye kalan tek şey TimescaleDB’nin kendisini oluşturmak ve etkinleştirmektir:

Dikkat, geliştirme sırasında yol, orijinal /usr/share/zabbix-sql-scripts/postgresql/timescaledb.sql’den yeni /usr/share/zabbix-sql-scripts/postgresql/timescaledb/schema.sql’ye değiştirildi. .

echo "CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS timescaledb CASCADE;" | sudo -u postgres psql zabbix
cat /usr/share/zabbix-sql-scripts/postgresql/timescaledb/schema.sql | sudo -u zabbix psql zabbix

Zabbix sunucusunun yapılandırılması

Zabbix sunucusu yapılandırma dosyasını şu yolda açalım:

nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf

Bu yapılandırma dosyasında, aşağıdaki örnekte görebileceğiniz gibi aşağıdaki parametreleri değiştirin:

...
DBPassword=password
StartReportWriters=1
WebServiceURL=http://localhost:10053/report
...

Bir sonraki adımda Çekçe ve Slovakça için dil paketlerini yükleyin (isteğe bağlı).

dnf install glibc-langpack-cs.x86_64 glibc-langpack-sk.x86_64

Son olarak ilgili tüm hizmetleri yeniden başlatın ve başlangıçta otomatik olarak başlayacak şekilde ayarlayın:

systemctl restart zabbix-server zabbix-web-service zabbix-agent2 httpd php-fpm
systemctl enable zabbix-server zabbix-web-service zabbix-agent2 httpd php-fpm

Zabbix sunucusunun düzgün şekilde başladığını doğrulamak için diğer şeylerin yanı sıra günlük dosyasını da kontrol edebiliriz:

less /var/log/zabbix/zabbix_server.log

Günlük dosyasında TimescaleDB sürümünün çok yeni olduğunu belirten bir mesaj görmeniz durumunda bu büyük bir sorun değildir. Zabbix, TimescaleDB’nin en son sürümlerine kodunda desteklendiği şekilde ayarlayacak kadar hızlı yanıt veremez, ancak uyumluluk Zabbix tarafından garanti edilir ve tarafımızdan doğrulanır.

Zabbix günlük dosyasındaki bu uyumsuzluk mesajını düzeltmek istiyorsanız, yoldaki Zabbix sunucusunun yapılandırma dosyasını açın /etc/zabbix/zabbix_server.confve aşağıdaki yapılandırma parametresini buradaki kod bloğunda görülebileceği şekilde düzenleyin:

AllowUnsupportedDBVersions=1

Dosyayı bu ayarla kaydedin ve Zabbix sunucu sistemi hizmetini yeniden başlatın.

systemctl restart zabbix-server

Zabbix ön ucunun yapılandırması

Tarayıcıda Zabbix’in çalıştığı hedef URL’yi açın. Örneğin, http://192.168.0.50/zabbixilk kurulum sihirbazının sizi karşılayacağı yer.

Varsayılan dili seçtikten sonra Next stepminimum gereksinimler kontrol sayfasına geçmek için düğmeye tıklayın.

Next step Kontrol A’OK ise, veritabanı bağlantı ayarlarının olduğu bir sonraki sayfaya geçmek için üzerine tıklayabilirsiniz .

Burada sadece veritabanına erişim için Şifre alanını doldurmanız yeterli , başka hiçbir şeyin değiştirilmesine gerek yok.

Doldurduktan sonra Next step tekrar tıklayın.

Temel ayarların bulunduğu bu sayfada sunucu adını, saat dilimini girin ve Next step yapılandırma özetine devam etmek için tıklayın.

Bu özette önceden girilen tüm değerleri kontrol edin ve ardından Next step kurulumu tamamlamak için tıklayın.

Artık işiniz bitti ve butona tıkladığınızda Finish giriş ekranına yönlendirileceksiniz.

Daha önce girilen verileri kullanarak başarılı bir şekilde oturum açtıktan sonra, en son Zabbix sürüm 7.0’ı ( ) kullanmaya başlayabilirsiniz Admin/zabbix.

Yeni Zabbix 7.0’ın ilk kontrol paneli şöyle görünüyor:

Zabbix raporlamasının yapılandırılması

Raporlamanın tüm iyileştirmeleriyle tam olarak işlevsel olabilmesi için öncelikle Google Chrome’u yüklemeniz gerekir.

Aşağıdaki komutları kullanarak kurulum paketini indirebilir ve kurabilirsiniz:

wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_x86_64.rpm
dnf localinstall google-chrome-stable_current_x86_64.rpm

Bir sonraki adımda, Zabbix ön ucundaki “Ön Uç URL’si” parametresini geçerli geçerli değere ayarlayın; bu ayar, menüde burada bulunur:

Administration -> General -> Other

Aşağıdaki resimde bu konfigürasyonun bir örneğini görebilirsiniz.

Muhammed Kerim Koç

1996 yılında Giresun Şebinkarahisarda dünyaya geldim. İlk ve orta öğretimi Şebinkarahisarda tamamladım. Liseyi Şebinkarahisar Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde bitirdim. Üniversite için de Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunda Bilgisayar programcılığını okudum. Üniversite stajı için gelmiş olduğum özel bir firmada işe başladım. 5,5 yıl bu firmadan çalıştıktan sonra farklı bir sektör olan inşaat sektöründe Bilgi teknolojileri Uzmanı olarak 8 ay çalıştım. Daha sonra özel bir şirkette Sistem Network Sorumlusu olarak 4 ay çalıştıktan sonra proje sonlandırılmasından dolayı işten ayrıldım. Tekrar dan 5.5 yıl çalışmış olduğum firmaya Sistem ve Network Yöneticisi olarak geri döndüm ve çalışmaya başladım. Kendimi geliştirmek için Bilge Adam Akademi den Sistem Uzmanlığı eğitimi aldım. Sanallaştırma ve Ağ tarafında kendimi sürekli olarak geliştiriyorum.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu