Gradle, uygulamaların otomasyonu için açık kaynaklı bir derleme aracıdır. Gradle, geliştiriciler ekibinin yazılımı daha kolay ve daha hızlı oluşturmasına, otomatikleştirmesine ve sunmasına yardımcı olur. Bu eğitici Gradle’ı CentOS 8 ve RHEL 8 Linux sistemine kurmanıza yardımcı olacaktır.

Ön şartlar

Gradle, sistemde Java 8 veya daha yüksek bir sürümün yüklü olmasını gerektirir. Genellikle CentOS sisteminde varsayılan olarak yüklü Java sürümü bulunur. Java 8 veya üstünü çalıştırmak için. CentOS ve RHEL 6 sisteminize java yüklediğinizden emin olun veya yüklemek için aşağıdaki komutu kullanın.

sudo dnf install java-11-openjdk

Sisteminizde kurulu Java sürümünü doğrulayın.

java -version openjdk version "11.0.6" 2020-01-14 LTS OpenJDK Runtime Environment 18.9 (build 11.0.6+10-LTS) OpenJDK 64-Bit Server VM 18.9 (build 11.0.6+10-LTS, mixed mode, sharing)

Grase’yi CentOS 8’e yükleyin

Java’yı sisteminize yükledikten sonra. En son Gradle dağıtım sürümü ikili dosyasını resmi indirme sayfasından indirin.

wget https://downloads.gradle-dn.com/distributions/gradle-6.3-bin.zip

Ardından indirilen arşivi çıkarın ve doğru konuma yerleştirin. Genel olarak, uygulamaları depolamak için / usr / local dizinini kullandım. / Opt gibi alternatif bir dizin kullanabilirsiniz.

unzip gradle-6.3-bin.zip mv gradle-6.3 /usr/local/gradle

Gradle sisteminizde yapılandırıldı.

Kurulum Ortamı Değişkeni

Şimdi, PATH ortam değişkeni ile Gradle’ı kurmanız gerekiyor, Ayrıca değişkenin sistem yeniden başlatıldıktan sonra ayarlandığından emin olun.

Yeniden başlatma sırasında PATH değişkenini ayarlamak için profile.d dizini altına bir kabuk betiği yerleştirin. Aşağıdaki gibi bir dosya oluşturun:

vim /etc/profile.d/gradle.sh

ve dosyaya aşağıdaki satırı ekleyin

export PATH=/usr/local/gradle/bin:$PATH

Dosyayı kaydedin ve kapatın. Şimdi geçerli kabuk için ortam uygulamak için komut dosyası kaynak.

source /etc/profile.d/gradle.sh

Ve CentOS / RHEL 8 sisteminde Grandle kurulumunu yaptınız.

Test Sınıfı Sürümü

Gradle kurulumunu tamamladıktan sonra, sisteminizde kurulu sürümü kontrol edelim.

gradle -v

Çıktı

------------------------------------------------------------ Gradle 6.3
------------------------------------------------------------ Build time: 2020-03-24 19:52:07 UTC Revision: bacd40b727b0130eeac8855ae3f9fd9a0b207c60 Kotlin: 1.3.70 Groovy: 2.5.10 Ant: Apache Ant(TM) version 1.10.7 compiled on September 1 2019 JVM: 11.0.6 (Oracle Corporation 11.0.6+10-LTS) OS: Linux 4.18.0-147.3.1.el8_1.x86_64 amd64

Yukarıdaki gibi sonuçları görürseniz, Gradle, CentOS 8 sisteminize başarıyla kurulmuş ve yapılandırılmış demektir.

Tags: