LinuxOpen Source

Ubuntu 20.04 Üzerinde Apache Maven Kurulumu

Apache Maven bir yazılım projesi yönetimi ve anlama aracıdır. Maven, bir projenin derlemesini, raporlamasını ve dokümantasyonunu merkezi bir bilgiden yönetebilir.

Bu eğitim, Ubuntu 20.04 LTS sistemlerine Apache Maven’i kurmanıza ve yapılandırmanıza yardımcı olacaktır.

Ön şartlar

Apache Maven, herhangi bir işletim sisteminde çalıştırmak için Java dili gerektiriyordu. Her şeyden önce, sisteminizde Java’nın kurulu olduğundan emin olun. ayrıca JDK ve JRE yazılımlarını da yüklediğinizden emin olun.

java -version openjdk 11.0.7 2020-04-14 OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.7+10-post-Ubuntu-3ubuntu1) OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.7+10-post-Ubuntu-3ubuntu1, mixed mode, sharing)

Sisteminizde Java Geliştirme Kiti yüklü değilse. Yüklemek için aşağıdaki komutu kullanın.

sudo apt install default-jdk

Adım 1 – Maven’i Ubuntu 20.04’e yükleyin

Apache maven’i resmi web sitesinden indirebilir veya sisteminize Apache Maven 3.6.3’ü indirmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

cd /usr/local wget https://www-eu.apache.org/dist/maven/maven-3/3.6.3/binaries/apache-maven-3.6.3-bin.tar.gz

Şimdi aşağıdaki komutu kullanarak indirilen arşivi çıkartın.

sudo tar xzf apache-maven-3.6.3-bin.tar.gz sudo ln -s apache-maven-3.6.3 maven

Adım 2 – Ortam Değişkenlerini Ayarlama

Sisteminize önceden derlenmiş Apache Maven dosyalarını indirdiğiniz için. Şimdi yeni dosya /etc/profile.d/maven.sh oluşturarak ortam değişkenlerini ayarlayın .

sudo vi /etc/profile.d/maven.sh

Aşağıdaki içeriği dosyaya güncelleyin:

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64 export M2_HOME=/usr/local/maven export MAVEN_HOME=/usr/local/maven export PATH=${M2_HOME}/bin:${PATH}

Dosyanızı kaydedin ve kapatın.

Ardından, aşağıdaki komutu kullanarak ortam değişkenlerini geçerli kabukta yükleyin.

source /etc/profile.d/maven.sh

3. Adım – Yüklemeyi Doğrulayın

Ubuntu sisteminize Apache Maven’i başarıyla yüklediniz ve yapılandırdınız. Yüklü Maven sürümünü bulmak için şunu yazın:

mvn -version Apache Maven 3.6.3 (cecedd343002696d0abb50b32b541b8a6ba2883f) Maven home: /usr/local/maven Java version: 11.0.7, vendor: Ubuntu, runtime: /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64 Default locale: en, platform encoding: UTF-8 OS name: "linux", version: "5.4.0-26-generic", arch: "amd64", family: "unix"

Son olarak, indirilen arşiv dosyasını kaldırarak diski temizleyin.

rm -f apache-maven-3.6.3-bin.tar.gz

Sonuç

Bu derste, Apache Maven’in Ubuntu sistemine kurulumu hakkında bilgi edindiniz.

Muhammed Kerim Koç

1996 yılında Giresun Şebinkarahisarda dünyaya geldim. İlk ve orta öğretimi Şebinkarahisarda tamamladım. Liseyi Şebinkarahisar Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde bitirdim. Üniversite için de Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunda Bilgisayar programcılığını okudum. Üniversite stajı için gelmiş olduğum özel bir firmada işe başladım. 5,5 yıl bu firmadan çalıştıktan sonra farklı bir sektör olan inşaat sektöründe Bilgi teknolojileri Uzmanı olarak 8 ay çalıştım. Daha sonra özel bir şirkette Sistem Network Sorumlusu olarak 4 ay çalıştıktan sonra proje sonlandırılmasından dolayı işten ayrıldım. Tekrar dan 5.5 yıl çalışmış olduğum firmaya Sistem ve Network Yöneticisi olarak geri döndüm ve çalışmaya başladım. Kendimi geliştirmek için Bilge Adam Akademi den Sistem Uzmanlığı eğitimi aldım. Sanallaştırma ve Ağ tarafında kendimi sürekli olarak geliştiriyorum.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu