Gradle, uygulamaların otomasyonu için açık kaynaklı bir derleme aracıdır. Gradle, geliştiriciler ekibinin yazılımları daha kolay ve daha hızlı oluşturmasına, otomatikleştirmesine ve sunmasına yardımcı olarak üretkenliklerini artırıyor. Java, C ++, Python veya kendi dilinizde yazılmış uygulamalar oluşturabilir.

Bu eğitici, Ubuntu 20.04 LTS sistemine Gradle yüklemenize yardımcı olacaktır.

Beğenebilirsin:

Ön şartlar

Ubuntu 20.04 sisteminde root veya sudo ayrıcalığı hesap erişimine sahip olmalısınız.

Herhangi bir işletim sisteminde çalıştırmak için gereken Java dilini derecelendirin. Her şeyden önce, sisteminizde Java’nın kurulu olduğundan emin olun. ayrıca JDK ve JRE yazılımlarını da yüklediğinizden emin olun.

java -version openjdk 11.0.7 2020-04-14 OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.7+10-post-Ubuntu-3ubuntu1) OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.7+10-post-Ubuntu-3ubuntu1, mixed mode, sharing)

Sisteminizde Java Geliştirme Kiti yüklü değilse. Yüklemek için aşağıdaki komutu kullanın.

sudo apt install default-jdksudo apt install default-jdk

Adım 1 – Ubuntu 20.04 üzerine Gradle yükleyin

Java yüklendikten sonra, resmi indirme sayfasından en yeni Gradle dağıtım sürümü ikili dosyasını indirin.

wget https://downloads.gradle-dn.com/distributions/gradle-6.4.1-bin.zip

Ardından indirilen arşivi çıkarın ve doğru konuma yerleştirin. Genellikle, uygulamaları depolamak için / usr / local dizinini kullandım. / Opt gibi alternatif bir dizin kullanabilirsiniz.

unzip gradle-6.4.1-bin.zip mv gradle-6.4.1 /usr/local/gradle

Gradle sisteminizde yapılandırıldı.

Adım 2 – Kurulum Ortamı Değişkeni

Ardından, PATH ortam değişkeni ile Gradle’ı kurmanız gerekir, Ayrıca değişkenin sistem yeniden başlatıldıktan sonra ayarlandığından emin olun.

Yeniden başlatma sırasında PATH değişkenini ayarlamak için profile.d dizini altına bir kabuk betiği yerleştirin. Aşağıdaki gibi bir dosya oluşturun:

vim /etc/profile.d/gradle.sh

ve dosyaya aşağıdaki satırı ekleyin

export PATH=/usr/local/gradle/bin:$PATH

Dosyayı kaydedin ve kapatın. Şimdi geçerli kabuk için ortam uygulamak için komut dosyası kaynak.

source /etc/profile.d/gradle.sh

Ve Ubuntu sisteminde Grandle kurulumunu yaptınız.

Adım 3 – Gradle Kurulumunu Test Edin

Gradle sisteminizde başarıyla yapılandırıldı. Uygulamalarınızı oluşturmak için Gradle aracını kullanın. Sisteminizde kurulu sürümü kontrol edelim.

gradle -v

Çıktı

Welcome to Gradle 6.4.1! Here are the highlights of this release: - Support for building, testing and running Java Modules - Precompiled script plugins for Groovy DSL - Single dependency lock file per project For more details see https://docs.gradle.org/6.4.1/release-notes.html ------------------------------------------------------------ Gradle 6.4.1 ------------------------------------------------------------ Build time: 2020-05-15 19:43:40 UTC Revision: 1a04183c502614b5c80e33d603074e0b4a2777c5 Kotlin: 1.3.71 Groovy: 2.5.10 JVM: 11.0.7 (Ubuntu 11.0.7+10-post-Ubuntu-3ubuntu1) OS: Linux 5.4.0-26-generic amd64

Sonuç

Bu öğreticide, Ubuntu 20.04 sisteminize Gradle uygulamasının yüklenmesi ve yapılandırılması hakkında bilgi edindiniz.