MariaDB açık kaynaklı bir ilişkisel veritabanı sunucusudur. Hangi MySQL orijinal geliştiricileri tarafından yapılır. MariaDB, MySQL sunucusu, API’ler ve komutlarla yüksek uyumluluğu sürdürmeyi amaçlamıştır.

Bu eğitim, Ubuntu 20.04 LTS sisteminize Mariadb veritabanı sunucusunu kurmanıza yardımcı olacaktır.

Ön şartlar

 • Ubuntu 20.04 sistemini çalıştırma
 • Kök veya sudo ayrıcalıklı hesabıyla giriş erişimi

Adım 1 – Depo Kurulumu

Varsayılan paketler depoları Mariadb sunucusunun eski sürümlerini içerir. Bu nedenle, paketlerin en son sürümünü sağlayan resmi veri havuzunu kullanmak iyi olacaktır.

İlk olarak, komutları çalıştırarak paket imzalama anahtarını sisteminize ekleyin:

sudo apt install software-properties-common sudo apt-key adv --fetch-keys 'https://mariadb.org/mariadb_release_signing_key.asc'

Ardından, Ubuntu sisteminizde uygun bir yapılandırma dosyası oluşturun. Dosya çalıştırma komutu oluşturmak için:

sudo nano /etc/apt/sources.list.d/mariadb.list

Dosyaya aşağıdaki içeriği ekleyin.

# MariaDB 10.4 Repository deb [arch=amd64] http://nyc2.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.4/ubuntu focal main deb-src http://nyc2.mirrors.digitalocean.com/mariadb/repo/10.4/ubuntu focal main

Dosyayı kaydedin ve kapatın.

Adım 2 – MariaDB’yi Ubuntu’ya yükleyin

Resmi MariaDB deposu, MariaDB sunucu paketlerinin en son sürümünü içerir.

Paket deposunu ekledikten sonra, MariaDB sunucu paketlerini ve gerekli bağımlılıkları yüklemek için aşağıdaki komutları çalıştırın.

sudo apt update sudo apt install mariadb-server

Yukarıdaki komut Mariadb sunucusunu, istemci araçlarını ve diğer gerekli paketleri sisteminize kuracaktır.

Adım 3 – Kurulum Sonrası Kurulum

MariaDB paketi, yükleme sonrası adımlarını tamamlamak için bir komut satırı yardımcı programı sağlar. Kök kullanıcı için parola yapılandırmayı ve gereksiz veritabanını varsayılan yüklemeden kaldırmayı içerir.

MariaDB yükleme sonrası sihirbazını çalıştırmak için şunu yazın:

sudo mysql_secure_installation

Bir sihirbaz, MaraiDB kök kullanıcı parolasını ayarlamak için bazı girişleri isteyecektir. Anonim kullanıcıları kaldırarak MariaDB kurulumunuzu güvenli hale getirin, uzak ana bilgisayardan root girişini devre dışı bırakın ve test veritabanlarını kaldırın.

Tercih edilen bir seçim, tüm soru için evet (‘y’) demektir:

 • Kök için geçerli şifreyi girin (hiçbiri için girin): [SADECE BASIN GİRİN]
 • Kök şifresi ayarlan? [E / h] y
 • Yeni Şifre: [GÜVENLİ BİR ŞİFRE GİRİN]
 • Yeni şifreyi tekrar giriniz: [ PAROLANIZI ONAYLAYIN ]
 • Anonim kullanıcılar kaldırılsın mı? [E / h] y
 • Kök girişine uzaktan izin verilsin mi? [E / h] y
 • Test veritabanı kaldırılsın mı? [E / h] y
 • Ayrıcalık tabloları şimdi yeniden yüklensin mi? [E / h] y

Adım 4 – MariaDB’ye bağlanın

MaraiDB paketleri veritabanı sunucusunu komut satırı üzerinden bağlamak için bir komut satırı yardımcı programı sağlar. Veritabanı sunucunuzu tamamen yönetebileceğiniz yer.

MariaDB sunucusunu bağlamak için terminalde aşağıdaki komutu çalıştırın:

mysql -u root -p

Yukarıdaki adımda yapılandırılan kök hesabın şifresini girin.

Enter password: Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g. Your MariaDB connection id is 57 Server version: 10.4.13-MariaDB-1:10.4.13+maria~focal-log mariadb.org binary distribution Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others. Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement. MariaDB [(none)]>

Adım 5 – Mariadb Hizmetini Yönetin

Ubuntu sistemlerinin en son sürümü hizmetleri yönetmek için systemd kullanır. Mariadb hizmetini sisteminizde yönetmek için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.

sudo systemctl start mariadb    # Hizmeti başlatmak için 
sudo systemctl stop mariadb     # Hizmeti durdurmak için 
sudo systemctl status mariadb    # Hizmet durumunu kontrol etmek için 
sudo systemctl restart mariadb   # Hizmeti durdurup ardından başlatmak için 

6. Adım – Veritabanı ve Kullanıcı Oluşturma (İsteğe bağlı)

Bu sizin için isteğe bağlı bir adımdır. Aşağıdaki komutlar bir veritabanı, kullanıcı oluşturmanıza ve veritabanındaki kullanıcıya ayrıcalık atamanıza yardımcı olur.

Aşağıdaki komutları kullanmak için önce MariaDB sunucusuna komut satırı üzerinden bağlanmanız gerekir.

CREATE DATABASE mydb;
CREATE USER ‘myuser’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘my_secure_password’;
GRANT ALL ON mydb.* TO ‘myuser’@’localhost’;
FLUSH PRIVILEGES;

Sonuç

Bu derste, MariaDB’yi Ubuntu Linux sistemine kurmayı öğrendiniz.