Linux

Rocket Chat ve Mongodb Güncelleme

Rocket Chat 4.2 den 5.4.6 ya güncellemek için aşağıdaki adımları sırası ile yapılması gerekmektedir.

sudo systemctl stop mongod

sudo systemctl stop rocketchat

sudo systemctl stop mongod

sudo apt-get install -y build-essential graphicsmagick

sudo apt autoremove

sudo n install 14.0.0

sudo mv /opt/Rocket.Chat /opt/Rocket.Chat_bk


curl -L https://releases.rocket.chat/5.4.6/download -o /tmp/rocket.chat.tgz


tar -xzf /tmp/rocket.chat.tgz -C /tmp

cd /tmp/bundle/programs/server && npm install

npm uninstall node-pre-gyp --save

npm install @mapbox/node-pre-gyp --save

cd /tmp/bundle/programs/server && npm install

sudo mv /tmp/bundle /opt/Rocket.Chat

sudo systemctl start mongod

sudo systemctl status mongod

sudo systemctl start rocketchat

sudo systemctl status rocketchat

Mongodb 4.2 den 4.4 e güncellemek için aşağıdaki adımların yapılması gerekmektedir.

mongo

curl -fsSL https://pgp.mongodb.com/server-4.4.asc | \
   sudo gpg -o /usr/share/keyrings/mongodb-server-4.4.gpg \
   --dearmor

echo "deb [ arch=amd64,arm64 signed-by=/usr/share/keyrings/mongodb-server-4.4.gpg ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/4.4 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-4.4.list

sudo systemctl stop mongod


sudo apt-get update

sudo apt-get install -y mongodb-org

mongod --version

sudo apt-get upgrade

mongod --version

sudo systemctl start mongod

sudo systemctl status mongod


mongo

db.adminCommand( { getParameter: 1, featureCompatibilityVersion: 1 } )

db.adminCommand( { setFeatureCompatibilityVersion: "4.4" } )

Muhammed Kerim Koç

1996 yılında Giresun Şebinkarahisarda dünyaya geldim. İlk ve orta öğretimi Şebinkarahisarda tamamladım. Liseyi Şebinkarahisar Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde bitirdim. Üniversite için de Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunda Bilgisayar programcılığını okudum. Üniversite stajı için gelmiş olduğum özel bir firmada işe başladım. 5,5 yıl bu firmadan çalıştıktan sonra farklı bir sektör olan inşaat sektöründe Bilgi teknolojileri Uzmanı olarak 8 ay çalıştım. Daha sonra özel bir şirkette Sistem Network Sorumlusu olarak 4 ay çalıştıktan sonra proje sonlandırılmasından dolayı işten ayrıldım. Tekrar dan 5.5 yıl çalışmış olduğum firmaya Sistem ve Network Yöneticisi olarak geri döndüm ve çalışmaya başladım. Kendimi geliştirmek için Bilge Adam Akademi den Sistem Uzmanlığı eğitimi aldım. Sanallaştırma ve Ağ tarafında kendimi sürekli olarak geliştiriyorum.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu