Open Source

Zimbra Multi Server’ı Ubuntu 20.04’e Kurun (Bölüm 3)

Ubuntu 20.04’te bir dizi zimbra çoklu sunucu kurulum sırasının sonuncusudur. Tamam, çoklu sunucu şemasında zimbra MTA + memcache + Proxy + Anti Spam + Antivirus kurulumunu yapalım. Aşağıdaki çok sunuculu zimbra kurulum dizilerinin bir listesini sıralayabiliriz:

Not: Bu sunucuya Zimbra MTA adını verdik. Çünkü temel işlevi Mail Transport Agent içindir. Bu Zimbra MTA’da Memcached, Proxy, Anti Spam ve Antivirus hizmetleri çalışıyor olacak.

Zimbra MTA Çoklu Sunucuyu Kurmadan Önce

Temel olarak Zimbra LDAP ve mailbox hazırlığında olduğu gibi, bu yazının uzun olmaması için aynı adımları tekrarlayabiliriz. Buraya bir özet yazacağım.

Hazırlık:

 1. IP adresini statik ve /etc/hosts olarak ayarlayın.
 2. Ana Bilgisayar Adını ve Tarih Saatini ayarlayın.
 3. Güvenlik duvarını devre dışı bırakın.
 4. NTP Sunucusunu Kurun. /etc/ntp.conf dosyasında tüm sunucuları devre dışı bırakın ve  "server 192.168.100.100 iburst".
 5. Varsayılan olarak, Ubuntu 20/04 paketleme  systemd-resolved/etc/systemd/resolved.conf Aşağıdaki gibi düzenleyin  ve ayarlayın.
[Resolve]
DNS=192.168.100.100
#FallbackDNS=
Domains=kerimkoc.local

ABundan sonra, diğer sunucuya aramayı test edin. DNS alanındaki IP adresine göre cevaplanmalıdır. Bildiğimiz gibi, 127.0.0.53 bağlantı noktası sistem çözümleyicisidir.

root@mta:~# nslookup ldap.kerimkoc.local
Server:     127.0.0.53
Address:    127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:  ldap.kerimkoc.local
Address: 192.168.100.100

root@mta:~# nslookup mail.kerimkoc.com
Server:     127.0.0.53
Address:    127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:  mail.kerimkoc.com
Address: 192.168.100.102

Ardından, NTP istemcisini test edin. NTP sunucusu 192.168.100.100’u sorgulayıp sorgulayamayacağı. komutunu kullanın  ntpq -c sysinfo. Bak kırmızı çizgi bayrak var sync_ntp. Bu işaret, 192.168.100.100 ntp sunucusunu düzgün bir şekilde sorgulayabilir.

root@mta:~# ntpq -c sysinfo
associd=0 status=0614 leap_none, sync_ntp, 1 event, freq_mode,
system peer:    ldap.kerimkoc.local:123
system peer mode:  client

Zimbra MTA’yı yükleyin

Hazırlık bittikten sonra, bir sonraki zimbra paketini kurun.

Not: Karşılamak için LDAP şifresi gerekiyorsa, zimbra LDAP şifrelerini almak için bu komutu zimbra LDAP’de yürütün.

su - zimbra
zmlocalconfig -s | grep ldap_amavis_password
zmlocalconfig -s | grep ldap_nginx_password
zmlocalconfig -s | grep ldap_postfix_password
zmlocalconfig -s | grep ldap_replication_password
zmlocalconfig -s | grep ldap_root_password
zmlocalconfig -s | grep zimbra_ldap_password

Şifreyi aldıktan sonra kaydedin veya kopyalayın. Ve daha sonra yükleme çalışırken gerektiğinde girin.

wget https://files.zimbra.com/downloads/8.8.15_GA/zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954.tgz
tar -zxvf zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954.tgz
cd zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954
./install.sh

Operations logged to /tmp/install.log.v39fi0HW
Checking for existing installation...
  zimbra-drive...NOT FOUND
  zimbra-imapd...NOT FOUND
  ...
---CUT---
  ... 
----------------------------------------------------------------------
Do you agree with the terms of the software license agreement? [N] y
Use Zimbra's package repository [Y]

Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
Importing Zimbra GPG key
Configuring package repository
Checking for installable packages

Found zimbra-core (local)
Found zimbra-ldap (local)
Found zimbra-logger (local)
Found zimbra-mta (local)
Found zimbra-dnscache (local)
Found zimbra-snmp (local)
Found zimbra-store (local)
Found zimbra-apache (local)
Found zimbra-spell (local)
Found zimbra-memcached (repo)
Found zimbra-proxy (local)
Found zimbra-drive (repo)
Found zimbra-imapd (local)
Found zimbra-patch (repo)
Found zimbra-mta-patch (repo)
Found zimbra-proxy-patch (repo)

Select the packages to install

Install zimbra-ldap [Y] n
Install zimbra-logger [Y] n
Install zimbra-mta [Y]
Install zimbra-dnscache [Y] n
Install zimbra-snmp [Y]
Install zimbra-store [Y] n
Install zimbra-apache [Y] n
Install zimbra-spell [Y] n
Install zimbra-memcached [Y]
Install zimbra-proxy [Y]
Checking required space for zimbra-core

Installing:
  zimbra-core
  zimbra-mta
  zimbra-snmp
  zimbra-memcached
  zimbra-proxy
  zimbra-mta-patch
  zimbra-proxy-patch

The system will be modified. Continue? [N] Y
Beginning Installation - see /tmp/install.log.IwwYpbem for details...
  ...
---CUT---
  ... 

Checking for port conflicts

Main menu

  1) Common Configuration:
    +Hostname:               mta.kerimkoc.com
******* +Ldap master host:           UNSET
    +Ldap port:              389
******* +Ldap Admin password:         UNSET
    +LDAP Base DN:             cn=zimbra
    +Store ephemeral attributes outside Ldap: no
    +Secure interprocess communications:  yes
    +TimeZone:               America/Los_Angeles
    +IP Mode:               ipv4
    +Default SSL digest:          sha256

  2) zimbra-mta:               Enabled
    +Enable Spamassassin:         yes
    +Enable Clam AV:            yes
    +Enable OpenDKIM:           yes
    +Notification address for AV alerts:  admin@mta.kerimkoc.com
******* +Bind password for postfix ldap user: UNSET
******* +Bind password for amavis ldap user:  UNSET

  3) zimbra-snmp:               Enabled
  4) zimbra-proxy:              Enabled
  s) Save config to file
  x) Expand menu
  q) Quit

Address unconfigured (**) items (? - help) 1


Common configuration

  1) Hostname:                mta.kerimkoc.com
** 2) Ldap master host:            UNSET
  3) Ldap port:                389
** 4) Ldap Admin password:           UNSET
  5) LDAP Base DN:              cn=zimbra
  6) Store ephemeral attributes outside Ldap: no
  7) Secure interprocess communications:   yes
  8) TimeZone:                America/Los_Angeles
  9) IP Mode:                 ipv4
 10) Default SSL digest:           sha256

Select, or 'r' for previous menu [r] 2

Please enter the ldap server hostname: ldap.kerimkoc.local

Common configuration

  1) Hostname:                mta.kerimkoc.com
  2) Ldap master host:            ldap.kerimkoc.local
  3) Ldap port:                389
** 4) Ldap Admin password:           UNSET
  5) LDAP Base DN:              cn=zimbra
  6) Store ephemeral attributes outside Ldap: no
  7) Secure interprocess communications:   yes
  8) TimeZone:                America/Los_Angeles
  9) IP Mode:                 ipv4
 10) Default SSL digest:           sha256

Select, or 'r' for previous menu [r] 4

Password for ldap admin user (min 6 characters): 7CB7xJe_4O
Setting defaults from ldap...done.

Common configuration

  1) Hostname:                mta.kerimkoc.com
  2) Ldap master host:            ldap.kerimkoc.local
  3) Ldap port:                389
  4) Ldap Admin password:           set
  5) LDAP Base DN:              cn=zimbra
  6) Store ephemeral attributes outside Ldap: yes
  7) Value for zimbraEphemeralBackendURL:   ldap://default
  8) Secure interprocess communications:   yes
  9) TimeZone:                Asia/Bangkok
 10) IP Mode:                 ipv4
 11) Default SSL digest:           sha256

Select, or 'r' for previous menu [r]

Main menu

  1) Common Configuration:
    +Hostname:               mta.kerimkoc.com
    +Ldap master host:           ldap.kerimkoc.local
    +Ldap port:              389
    +Ldap Admin password:         set
    +LDAP Base DN:             cn=zimbra
    +Store ephemeral attributes outside Ldap: yes
    +Value for zimbraEphemeralBackendURL: ldap://default
    +Secure interprocess communications:  yes
    +TimeZone:               Asia/Bangkok
    +IP Mode:               ipv4
    +Default SSL digest:          sha256

  2) zimbra-mta:               Enabled
    +Enable Spamassassin:         yes
    +Enable Clam AV:            yes
    +Enable OpenDKIM:           yes
    +Notification address for AV alerts:  admin@mta.kerimkoc.com
******* +Bind password for postfix ldap user: UNSET
******* +Bind password for amavis ldap user:  UNSET

  3) zimbra-snmp:               Enabled
  4) zimbra-proxy:              Enabled
    +Enable POP/IMAP Proxy:        TRUE
    +Enable strict server name enforcement? TRUE
    +IMAP server port:           7143
    +IMAP server SSL port:         7993
    +IMAP proxy port:           143
    +IMAP SSL proxy port:         993
    +POP server port:           7110
    +POP server SSL port:         7995
    +POP proxy port:            110
    +POP SSL proxy port:          995
******* +Bind password for nginx ldap user:  Not Verified
    +Enable HTTP[S] Proxy:         TRUE
    +Web server HTTP port:         8080
    +Web server HTTPS port:        8443
    +HTTP proxy port:           80
    +HTTPS proxy port:           443
    +Proxy server mode:          https

  s) Save config to file
  x) Expand menu
  q) Quit

Address unconfigured (**) items (? - help) 2


Mta configuration

  1) Status:                 Enabled
  2) Enable Spamassassin:           yes
  3) Enable Clam AV:             yes
  4) Enable OpenDKIM:             yes
  5) Notification address for AV alerts:   admin@mta.kerimkoc.com
** 6) Bind password for postfix ldap user:   UNSET
** 7) Bind password for amavis ldap user:   UNSET

Select, or 'r' for previous menu [r] 5

Notification address for AV alerts: [admin@mta.kerimkoc.com] admin@kerimkoc.com

Mta configuration

  1) Status:                 Enabled
  2) Enable Spamassassin:           yes
  3) Enable Clam AV:             yes
  4) Enable OpenDKIM:             yes
  5) Notification address for AV alerts:   admin@kerimkoc.com
** 6) Bind password for postfix ldap user:   UNSET
** 7) Bind password for amavis ldap user:   UNSET

Select, or 'r' for previous menu [r] 6

Password for ldap Postfix user (min 6 characters): 7CB7xJe_4O

Mta configuration

  1) Status:                 Enabled
  2) Enable Spamassassin:           yes
  3) Enable Clam AV:             yes
  4) Enable OpenDKIM:             yes
  5) Notification address for AV alerts:   admin@kerimkoc.com
  6) Bind password for postfix ldap user:   set
** 7) Bind password for amavis ldap user:   UNSET

Select, or 'r' for previous menu [r] 7

Password for ldap Amavis user (min 6 characters): 7CB7xJe_4O

Mta configuration

  1) Status:                 Enabled
  2) Enable Spamassassin:           yes
  3) Enable Clam AV:             yes
  4) Enable OpenDKIM:             yes
  5) Notification address for AV alerts:   admin@kerimkoc.com
  6) Bind password for postfix ldap user:   set
  7) Bind password for amavis ldap user:   set

Select, or 'r' for previous menu [r] r

Main menu

  1) Common Configuration:
    +Hostname:               mta.kerimkoc.com
    +Ldap master host:           ldap.kerimkoc.local
    +Ldap port:              389
    +Ldap Admin password:         set
    +LDAP Base DN:             cn=zimbra
    +Store ephemeral attributes outside Ldap: yes
    +Value for zimbraEphemeralBackendURL: ldap://default
    +Secure interprocess communications:  yes
    +TimeZone:               Asia/Bangkok
    +IP Mode:               ipv4
    +Default SSL digest:          sha256

  2) zimbra-mta:               Enabled
  3) zimbra-snmp:               Enabled
  4) zimbra-proxy:              Enabled
    +Enable POP/IMAP Proxy:        TRUE
    +Enable strict server name enforcement? TRUE
    +IMAP server port:           7143
    +IMAP server SSL port:         7993
    +IMAP proxy port:           143
    +IMAP SSL proxy port:         993
    +POP server port:           7110
    +POP server SSL port:         7995
    +POP proxy port:            110
    +POP SSL proxy port:          995
******* +Bind password for nginx ldap user:  Not Verified
    +Enable HTTP[S] Proxy:         TRUE
    +Web server HTTP port:         8080
    +Web server HTTPS port:        8443
    +HTTP proxy port:           80
    +HTTPS proxy port:           443
    +Proxy server mode:          https

  s) Save config to file
  x) Expand menu
  q) Quit

Address unconfigured (**) items (? - help) 4


Proxy configuration

  1) Status:                 Enabled
  2) Enable POP/IMAP Proxy:          TRUE
  3) Enable strict server name enforcement?  TRUE
  4) IMAP server port:            7143
  5) IMAP server SSL port:          7993
  6) IMAP proxy port:             143
  7) IMAP SSL proxy port:           993
  8) POP server port:             7110
  9) POP server SSL port:           7995
 10) POP proxy port:             110
 11) POP SSL proxy port:           995
**12) Bind password for nginx ldap user:    Not Verified
 13) Enable HTTP[S] Proxy:          TRUE
 14) Web server HTTP port:          8080
 15) Web server HTTPS port:          8443
 16) HTTP proxy port:             80
 17) HTTPS proxy port:            443
 18) Proxy server mode:            https

Select, or 'r' for previous menu [r] 12

Password for ldap Nginx user (min 6 characters): [hlYBPeVyEF] 7CB7xJe_4O

Proxy configuration

  1) Status:                 Enabled
  2) Enable POP/IMAP Proxy:          TRUE
  3) Enable strict server name enforcement?  TRUE
  4) IMAP server port:            7143
  5) IMAP server SSL port:          7993
  6) IMAP proxy port:             143
  7) IMAP SSL proxy port:           993
  8) POP server port:             7110
  9) POP server SSL port:           7995
 10) POP proxy port:             110
 11) POP SSL proxy port:           995
 12) Bind password for nginx ldap user:    set
 13) Enable HTTP[S] Proxy:          TRUE
 14) Web server HTTP port:          8080
 15) Web server HTTPS port:          8443
 16) HTTP proxy port:             80
 17) HTTPS proxy port:            443
 18) Proxy server mode:            https

Select, or 'r' for previous menu [r]

Main menu

  1) Common Configuration:
  2) zimbra-mta:               Enabled
  3) zimbra-snmp:               Enabled
  4) zimbra-proxy:              Enabled
  s) Save config to file
  x) Expand menu
  q) Quit

*** CONFIGURATION COMPLETE - press 'a' to apply
Select from menu, or press 'a' to apply config (? - help)

Main menu

  1) Common Configuration:
  2) zimbra-mta:               Enabled
  3) zimbra-snmp:               Enabled
  4) zimbra-proxy:              Enabled
  s) Save config to file
  x) Expand menu
  q) Quit

*** CONFIGURATION COMPLETE - press 'a' to apply
Select from menu, or press 'a' to apply config (? - help) a
Save configuration data to a file? [Yes]
Save config in file: [/opt/zimbra/config.25834]
Saving config in /opt/zimbra/config.25834...done.
The system will be modified - continue? [No] Yes
Operations logged to /tmp/zmsetup.20220410-132027.log
Setting local config values...done.
You have the option of notifying Zimbra of your installation.
This helps us to track the uptake of the Zimbra Collaboration Server.
The only information that will be transmitted is:
    The VERSION of zcs installed (8.8.15_GA_4179_UBUNTU20_64)
    The ADMIN EMAIL ADDRESS created (admin@kerimkoc.com)
...
...
Configuration complete - press return to exit

Bitmiş kurulumdan sonra. Zimbra durumunu kontrol edin.

root@mta:~# su - zimbra
zimbra@mta:~$ zmcontrol status
Host mta.kerimkoc.com
    amavis         Running
    antispam        Running
    antivirus        Running
    memcached        Running
    mta           Running
    opendkim        Running
    proxy          Running
    stats          Running
    zmconfigd        Running

Final Touch

Set Up the SSH Keys

Son dokunuş

SSH Anahtarlarını Ayarlayın

SSH anahtarlarını doldurmak için kullanıcı olarak aşağıdakileri yapın  zimbra ( sudo su - zimbra)her sunucuda:

zmupdateauthkeys

Sunucu İstatistikleri Görüntüsünü Etkinleştirme

Sunucu istatistiklerinin yönetim konsolunda görüntülenmesi için sistem günlüğü yapılandırma dosyalarının değiştirilmesi gerekir.

Zimbra İşbirliği, desteklenen bir işletim sisteminin varsayılan sistem günlüğünü destekler. İşletim sisteminize bağlı olarak bu bölümde yer alan adımlar doğru olmayabilir. Sistem günlüğünün nasıl etkinleştirileceğine ilişkin özel bilgiler için işletim sisteminizin belgelerine bakın.

 1. Her sunucuda, olarak  root,yazın  /opt/zimbra/libexec/zmsyslogsetup_ Bu, sunucunun istatistikleri görüntülemesini sağlar.
 2. Günlükçü izleme ana bilgisayarında,   uzak makinelerden istatistikleri günlüğe kaydetmek için  syslog  veya  rsyslog’u etkinleştirmeniz gerekir: Syslog için :
  1. Dosyayı düzenleyin  /etc/sysconfig/syslog ,  -r ayara  ekleyin SYSLOGD_OPTIONS ,  SYSLOGD_options="-r -m 0".
  2. Sistem günlüğü arka plan programını durdurun. dur yazın  /etc/init.d/syslog .
  3. Sistem günlüğü arka plan programını başlatın. yazın  /etc/init.d/syslog start.

Debian  veya   Ubuntu’daki  sistem günlüğü için  :

 1. Dosyayı düzenleyin  /etc/default/syslogd ,  -r ayara  ekleyin SYSLOGD_OPTIONS , SYSLOGD_options="-r -m 0"
 2. Sistem günlüğü arka plan programını durdurun. yazın  /etc/init.d/sysklogd stop.
 3. Sistem günlüğü arka plan programını başlatın. başlangıç ​​yazın  /etc/init.d/sysklogd .

rsyslog için  :

 1. /etc/rsyslog.conf$modload imudp $UDPServerRun 514’te aşağıdaki satırların açıklamasını kaldırın 
 2. rsyslog’u yeniden başlat

RHEL  veya   CentOS’ta  rsyslog için  : _

 1. .# içindeki aşağıdaki satırların açıklamasını kaldırın  /etc/rsyslog.confUDP sistem günlüğü alımı sağlar #$ModLoad imudp #$UDPServerRun 514 # TCP sistem günlüğü alımı sağlar #$ModLoad imtcp #$InputTCPServerRun 514

TÜM Posta Kutusu Sunucusunda

Lütfen dikkat, bu komutu tüm posta kutusu sunucularında çalıştırın.

Please attention, run this command on all mailbox server.

/opt/zimbra/libexec/zmproxyconfig -e -m -H mailbox.node.service.hostname
zmcontrol restart

Benim durum senaryomda, böyle koşacağım.

/opt/zimbra/libexec/zmproxyconfig -e -m -H mbox1.kerimkoc.com
zmcontrol restart

Proxy Sunucusunda

/opt/zimbra/libexec/zmproxyconfig -e -m -H proxy.node.service.hostname
zmcontrol restart

Benim durumumda, böyle koş.

/opt/zimbra/libexec/zmproxyconfig -e -m -H mta.kerimkoc.com
zmcontrol restart

HTTP’den HTTPS yönlendirmesi

HTTP proxy, yalnızca HTTP veya HTTPS için protokol modlarını, hem HTTP hem de HTTPS’yi, karma HTTP ve HTTPS’yi veya HTTP’den HTTPS yönlendirmesini destekleyebilir. Yönlendirme popüler bir yapılandırmadır. Bu yapılandırma proxy sunucularına yapılmalıdır.

zmprov ms proxy.server.name zimbraReverseProxyAdminEnabled TRUE
zmprov ms proxy.server.name zimbraReverseProxyMailMode redirect

Benim durumumda.

zmprov ms mta.kerimkoc.com zimbraReverseProxyAdminEnabled TRUE
zmprov ms mta.kerimkoc.com zimbraReverseProxyMailMode redirect

Yönetici Bildirimini Değiştir

zimbra@mbox1:~$ zmlocalconfig -e smtp_source=admin@kerimkoc.com
zimbra@mbox1:~$ zmlocalconfig -e av_notify_user=admin@kerimkoc.com
zimbra@mbox1:~$ zmlocalconfig -e smtp_destination=admin@kerimkoc.com

Ardından, tarayıcıyı açın ve bu URL’yi yazın.

https://mail.kerimkoc.com:9071/zimbraAdmin/

Muhammed Kerim Koç

1996 yılında Giresun Şebinkarahisarda dünyaya geldim. İlk ve orta öğretimi Şebinkarahisarda tamamladım. Liseyi Şebinkarahisar Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde bitirdim. Üniversite için de Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunda Bilgisayar programcılığını okudum. Üniversite stajı için gelmiş olduğum özel bir firmada işe başladım. 5,5 yıl bu firmadan çalıştıktan sonra farklı bir sektör olan inşaat sektöründe Bilgi teknolojileri Uzmanı olarak 8 ay çalıştım. Daha sonra özel bir şirkette Sistem Network Sorumlusu olarak 4 ay çalıştıktan sonra proje sonlandırılmasından dolayı işten ayrıldım. Tekrar dan 5.5 yıl çalışmış olduğum firmaya Sistem ve Network Yöneticisi olarak geri döndüm ve çalışmaya başladım. Kendimi geliştirmek için Bilge Adam Akademi den Sistem Uzmanlığı eğitimi aldım. Sanallaştırma ve Ağ tarafında kendimi sürekli olarak geliştiriyorum.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu