PHP, “Hypertext Preprocessor” un kısaltmasıdır, yaygın olarak web uygulamaları geliştirmek için kullanılan bir betik dilidir. HTML’de gömülü olan sunucu tarafı kodlama dilidir. Dinamik içeriği, veritabanlarını, oturum izlemeyi yönetmek, hatta tüm e-ticaret web sitelerini oluşturmak için kullanılır.

PHP 8.0, üretim kullanımı için mevcut olan en son kararlı sürümdür. PHP 8 için debian paketleri , Ubuntu sistemleri için ppa: ondrej / php PPA altında mevcuttur .

Bu eğitim, Ubuntu 20.04 LTS Focal sistemine PHP 8.0 kurmanıza yardımcı olacaktır.

Adım 1 – Ubuntu’da PHP 8’i Kurmak

Ubuntu 20.04 sistemine PPA eklemek ve PHP 8.0’ı kurmak için aşağıdaki komutları kullanın.

PPA’yı Etkinleştir – Aşağıdaki komutu kullanın

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php 

Önbelleği güncelle – apt havuzunu etkinleştirdikten sonra, sisteminizdeki önbelleği güncelleyin.

sudo apt update 

PHP’yi Kurmak – Sonra, PHP 8.0’ı Ubuntu sistemine kurun

sudo apt install php8.0 

Yükleyici tarafından sorulan herhangi bir onay için ‘Y’ye basın.

Yukarıdaki komutları tamamladığınızda, Ubuntu sistemine PHP 8.0’ı başarıyla yüklediniz.

Adım 2 – PHP Modüllerini Kurmak

Şimdi, uygulamanız için gerekli PHP modüllerini kurun. Mevcut tüm PHP 8.0 modüllerini aramak için aşağıdaki komutu kullanın.

sudo apt search php8.0-* 

Ardından gerekli PHP modüllerini kurun. Aşağıdaki komut, sisteminize sık kullanılan bazı php modüllerini kuracaktır.

sudo apt install php8.0-gd php8.0-xml php8.0-soap php8.0-mbstring php8.0-mysql 

Adım 3 – PHP Sürümünü Görüntüle

Şimdi sisteminizde kurulu PHP sürümünü kontrol etmek için aşağıdaki komutu kullanın. PHP sürümünü kontrol etmek için başka yöntemler de kullanabilirsiniz .

php -v 

PHP 8.0.1 (cli) (built: Jan 13 2021 08:22:35) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.0.1, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.0.1, Copyright (c), by Zend Technologies

Adım 4 – Varsayılan PHP Sürümünü Değiştirin

Herhangi bir sistemde kurulu birden fazla PHP sürümü arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Terminalde aşağıdaki komutu yürütün:

sudo updatsudo update-alternatives --config php  

Bu sistemde PHP 8.0 ve PHP 7.4 yüklü. Seçimimize göre bir PHP sürümü seçin.

There are 2 choices for the alternative php (providing /usr/bin/php). Selection Path Priority Status ------------------------------------------------------------ * 0 /usr/bin/php8.0 80 auto mode 1 /usr/bin/php7.4 74 manual mode 2 /usr/bin/php8.0 80 manual mode Press to keep the current choice[*], or type selection number: [ENTER CHOICE HERE]