LinuxOpen Source

Ubuntu 22.04’da Zabbix Server 6.2 Kurulumu

Bu eğitimde Ubuntu 22.04’te Zabbix sunucusu 6.2’nin nasıl kurulacağı. Zabbix 6.2, resmi olarak en son sürümdür. Öyleyse adım adım kurulum için bu kılavuza başlayalım.

#######################################
Operating system: Ubuntu 22.04
IP address	: 192.168.100.100
RAM		: 2GB
DISK space	: 50GB
vCPU		: 2
Service		: ZABBIX 6.2
PHP version	: 8.1
Mysql		: 8.0 must be
Hostname	: 192.168.100.100
#######################################

Adım #01: zabbix 6.2’yi yükleyin.

root@zabbix:~# apt update && apt -y upgrade
root@zabbix:~# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.2/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.2-1+ubuntu22.04_all.deb
root@zabbix:~# dpkg -i zabbix-release_6.2-1+ubuntu22.04_all.deb
root@zabbix:~# apt update
root@zabbix:~# apt install -y zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-nginx-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent

Adım #02: MySQL veritabanını kurun ve yapılandırın.

root@zabbix:~# apt install -y mysql-server
root@zabbix:~# systemctl start mysql
root@zabbix:~# systemctl enable mysql
root@zabbix:~# systemctl status mysql

Adım #03: zabbix kullanıcısı için veritabanı oluşturun.

root@zabbix:~# mysql -uroot -p

oturum açma terminali için mysql root password yazıp veritabanı, kullanıcı ve şifre oluşturun.

create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
create user zabbix@localhost identified by 'zabbix@123';
GRANT CREATE, ALTER, DROP, INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT, REFERENCES, RELOAD on *.* TO 'zabbix'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
FLUSH PRIVILEGES;
\q

Adım #04: zabbix varsayılan veritabanını oluşturulan DB’ye aktarın.

root@zabbix:~# zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -uroot -p zabbix

Ardından mysql root şifresini yazın.

İçe aktarma işlemi tamamlandıktan sonra genel yapılandırmayı değiştirin.

root@zabbix:~# mysql -uroot -p

Ardından aşağıdaki komutu çalıştırın

SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 0;
\q

Adım #05: zabbix yapılandırma dosyasına veritabanı adı, kullanıcı ve şifre ekleyin.

root@zabbix:~# nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf

Aşağıdaki yapılandırmayı zabbix conf dosyasına ekleyin.

DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=zabbix@123

Adım #06: nginx web sunucusunu kurun.

root@zabbix:~# nano /etc/zabbix/nginx.conf

# Aşağıdaki bölümden kaldırın ve sunucu ip adresinizi değiştirmelisiniz.

listen          80;
server_name	192.168.100.100

Adım #07: Tüm hizmetleri yeniden başlatın ve etkinleştirin.

root@zabbix:~# systemctl restart zabbix-server zabbix-agent nginx php8.1-fpm
root@zabbix:~# systemctl enable zabbix-server zabbix-agent nginx php8.1-fpm

Sunucu ip adresinize erişin ve web kurulum işlemini tamamlayın.

http://192.168.100.100/setup.php

Önkoşulları kontrol etmek için Sonraki adım’a tıklayın .

DB bağlantısını yapılandırmak için Sonraki adım’a tıklayın .

Tema seçmek için Sonraki adıma tıklayın veya bu adımı atlayın.

Muhammed Kerim Koç

1996 yılında Giresun Şebinkarahisarda dünyaya geldim. İlk ve orta öğretimi Şebinkarahisarda tamamladım. Liseyi Şebinkarahisar Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde bitirdim. Üniversite için de Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunda Bilgisayar programcılığını okudum. Üniversite stajı için gelmiş olduğum özel bir firmada işe başladım. 5,5 yıl bu firmadan çalıştıktan sonra farklı bir sektör olan inşaat sektöründe Bilgi teknolojileri Uzmanı olarak 8 ay çalıştım. Daha sonra özel bir şirkette Sistem Network Sorumlusu olarak 4 ay çalıştıktan sonra proje sonlandırılmasından dolayı işten ayrıldım. Tekrar dan 5.5 yıl çalışmış olduğum firmaya Sistem ve Network Yöneticisi olarak geri döndüm ve çalışmaya başladım. Kendimi geliştirmek için Bilge Adam Akademi den Sistem Uzmanlığı eğitimi aldım. Sanallaştırma ve Ağ tarafında kendimi sürekli olarak geliştiriyorum.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu