LinuxOpen Source

Ubuntu 22.04’te Jitsi Meet Nasıl Kurulur

Jitsi Meet örneğinizi çalıştırmak için bir sunucu seçerken, konferans odalarını barındırmak için sistem kaynaklarını göz önünde bulundurmanız gerekir. Aşağıdaki kıyaslama bilgileri, yüksek kaliteli video ayarları kullanılarak tek çekirdekli bir sanal makineden toplanmıştır:

İşlemciSunucu Bant Genişliği
İki Katılımcı     %5     30Kbps Yukarı, 100Kbps Aşağı
Üç Katılımcı     %15     5 Mbps Yukarı, 3 Mbps Aşağı

İki ve üç katılımcı arasındaki kaynak kullanımındaki sıçrama, Jitsi’nin iki kişi olduğunda çağrı verilerini doğrudan istemciler arasında yönlendirmesidir. Çağrı verileri, ikiden fazla istemci mevcut olduğunda Jitsi Meet sunucusu üzerinden yönlendirilir.

Adım 1’e başlamadan önce sunucunuzda root olmayan, sudo etkin kullanıcı olarak oturum açın.

Adım 1 — Sistem Ana Bilgisayar Adını Ayarlama

Bu adımda, Jitsi Meet örneğiniz için kullanmayı düşündüğünüz alan adıyla eşleşecek şekilde sistemin ana bilgisayar adını değiştireceksiniz. Ayrıca bu ana bilgisayar adını sunucunuzun genel IP’sine yerel olarak çözeceksiniz. Jitsi Meet, yapılandırma dosyalarını kurarken ve oluştururken her iki ayarı da kullanır.

İlk olarak, sistemin ana bilgisayar adını Jitsi örneğiniz için kullanacağınız alan adına ayarlayın. Aşağıdaki komut, geçerli ana bilgisayar adını ayarlayacak ve /etc/hostnameyeniden başlatmalar arasında sistemin ana bilgisayar adını tutan adı değiştirecektir:

sudo hostnamectl set-hostname jitsi.your_domain

İstendiğinde şifrenizi girin. Çalıştırdığınız komut şu şekilde bozulur:

Ana bilgisayar adının aşağıdaki komutla ayarlandığını kontrol edin:

hostname

Bu komut, şu komutla ayarladığınız ana bilgisayar adını döndürür hostnamectl:

jitsi.your-domain

Ardından, sunucunun ana bilgisayar adının genel IP adresiyle yerel bir eşlemesini ayarlayacaksınız. Bunu /etc/hostsnano ile veya favori metin düzenleyicinizle açarak yapın:

sudo nano /etc/hosts

Bu dosyanın içeriği aşağıdaki gibi görünür:

/etc/hosts

# Your system has configured 'manage_etc_hosts' as True.
# As a result, if you wish for changes to this file to persist
# then you will need to either
# a.) make changes to the master file in /etc/cloud/templates/hosts.debian.tmpl
# b.) change or remove the value of 'manage_etc_hosts' in
#   /etc/cloud/cloud.cfg or cloud-config from user-data
#
127.0.1.1 server1 server1
127.0.0.1 localhost

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

Ardından, satırın altına aşağıdaki satırı ekleyin 127.0.0.1 localhost:/etc/hosts

...
public_ip jitsi.your_domain
...

Örneğin, sunucunuzun genel IP’si ise 1.2.3.4, güncellenen dosya aşağıdaki gibi görünür:/etc/hosts

# Your system has configured 'manage_etc_hosts' as True.
# As a result, if you wish for changes to this file to persist
# then you will need to either
# a.) make changes to the master file in /etc/cloud/templates/hosts.debian.tmpl
# b.) change or remove the value of 'manage_etc_hosts' in
#   /etc/cloud/cloud.cfg or cloud-config from user-data
#
127.0.1.1 server1 server1
127.0.0.1 localhost
1.2.3.4 jitsi.your_domain

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

Dosyayı kaydedin ve kapatın.

Sunucunuz artık Jitsi’nin kurulurken gerektirdiği ana bilgisayar adı ve IP adresi ayarına sahiptir. Bir sonraki adımda, Jitsi ve TLS sertifika yükleyicisinin ihtiyaç duyduğu güvenlik duvarı bağlantı noktalarını açacaksınız.

Adım 2 — Güvenlik Duvarını Yapılandırma

UFW üzerinden SSH trafiğine henüz izin vermediyseniz, aşağıdaki komutu çalıştırın:

sudo ufw allow OpenSSH

Ardından, Jitsi için aşağıdaki bağlantı noktalarını açın:

 • 80/tcp: TLS sertifika kayıt talebinde kullanılan port.
 • 443/tcp: Konferans odası oluşturma web sayfası için kullanılan bağlantı noktası.
 • 10000/udp 3478/udp 5349/tcp: Şifreli çağrı trafiğini iletecek ve alacak portlar.

ufw Bu bağlantı noktalarını açmak için aşağıdaki komutları çalıştırın :

sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw allow 3478/udp
sudo ufw allow 5349/tcp
sudo ufw allow 10000/udp

Hepsini şu ufw status komutla eklenip eklenmediğini kontrol edin:

sudo ufw status

Bu bağlantı noktalarının açık olduğunu belirtmek için aşağıdaki çıktıyı alacaksınız (OpenSSH dahil):

OutputStatus: active

To             Action   From
--             ------   ----
OpenSSH          ALLOW    Anywhere
80/tcp           ALLOW    Anywhere
443/tcp          ALLOW    Anywhere
3478/udp          ALLOW    Anywhere
5349/tcp          ALLOW    Anywhere
10000/udp         ALLOW    Anywhere
OpenSSH (v6)        ALLOW    Anywhere (v6)
80/tcp (v6)        ALLOW    Anywhere (v6)
443/tcp (v6)        ALLOW    Anywhere (v6)
3478/udp (v6)       ALLOW    Anywhere (v6)
5349/tcp (v6)       ALLOW    Anywhere (v6)
10000/udp (v6)       ALLOW    Anywhere (v6)

UFW’yi etkinleştirmediyseniz, bağlantı noktaları yerine aşağıdaki etkin değil durumunu görebilirsiniz:

OutputStatus: inactive

Eğer öyleyse, etkinleştirmeniz gerekir ufw. Aşağıdaki komutu çalıştırın ve etkinleştirmeniz istendiğinde y ufw yanıtını verin :

sudo ufw enable

Bağlantı noktalarının açık olduğundan emin olmak için durumu yeniden kontrol edin.

Bağlantı noktaları açıkken sunucu, bir sonraki adımda tamamlayacağınız Jitsi kurulumu için hazırdır.

Adım 3 — Jitsi Meet’i Kurma

Şimdi Jitsi ve Prosody APT depolarını sunucunuza ekleyeceksiniz. Prosody , Jitsi’nin mesajlaşma ve yönetici kimlik doğrulaması için kullandığı açık kaynaklı bir XMPP sohbet sunucusudur. Ardından, deposundan Jitsi Meet paketini kuracaksınız, bu da her zaman en son kararlı Jitsi Meet paketini çalıştırmanızı sağlayacaktır.

İlk olarak, indirme yardımcı programıyla Jitsi GPG anahtarını curlindirin:

curl https://download.jitsi.org/jitsi-key.gpg.key -o jitsi-key.gpg.key

Bu komutta, -oindirilen anahtar verilerinin kaydedileceği dosyanın adını belirtir. Paket aptyöneticisi, Jitsi deposundan indireceğiniz paketleri doğrulamak için bu GPG anahtarını kullanacaktır.

gpg Ardından, aşağıdaki komutla GPG anahtarını sisteminizin anahtarlığına ekleyin :

sudo gpg --output /usr/share/keyrings/jitsi-key.gpg --dearmor jitsi-key.gpg.key

Bu gpg komutla, --output anahtarlığı kaydetmek için bir dosya adı oluşturmak ve --dearmor anahtarı APT tarafından kullanılabilen bir biçimde paketinden çıkarmak için kullanırsınız.

Şimdi Jitsi deposunu içeren yeni bir APT kaynakları dosyası oluşturarak Jitsi deposunu sunucunuza ekleyeceksiniz. Yeni dosyayı aşağıdaki komutla açın ve oluşturun:

sudo nano /etc/apt/sources.list.d/jitsi-stable.list

Bu satırı /etc/apt/sources.list.d/jitsi-stable.list dosyaya ekleyin: /etc/apt/sources.list.d/jitsi-stable.list

deb [signed-by=/usr/share/keyrings/jitsi-key.gpg] https://download.jitsi.org stable/

Kaydedip düzenleyiciden çıkın.

Ardından, Prosody paketini eklemek için aynı adımları izleyeceksiniz. Prosody GPG anahtarını indirin:

curl https://prosody.im/files/prosody-debian-packages.key -o prosody-debian-packages.key

Ardından, anahtarı sunucunuzun anahtarlığına ekleyin:

sudo gpg --output /usr/share/keyrings/prosody-keyring.gpg --dearmor prosody-debian-packages.key

Ardından, Prosody için yeni bir kaynak dosyası açın:

sudo nano /etc/apt/sources.list.d/prosody.list

Şu anda boş olan Prosody kaynakları dosyasına aşağıdaki satırı ekleyin: /etc/apt/sources.list.d/prosody.list

deb [signed-by=/usr/share/keyrings/prosody-keyring.gpg] http://packages.prosody.im/debian jammy main

Kaydedip düzenleyiciden çıkın.

Artık indirdiğiniz GPG anahtarlarını artık gerekmediğinden silebilirsiniz:

rm jitsi-key.gpg.key prosody-debian-packages.key

Son olarak, yeni depolardan paket listesini toplamak için bir sistem güncellemesi gerçekleştirin ve ardından jitsi-meetpaketi kurun:

sudo apt update
sudo apt install jitsi-meet

y İstendiğinde paketlerin kurulumunu onaylamak için basın .

Kurulum sırasında, Jitsi Meet örneğiniz için kullanmak istediğiniz jitsi-meetalan adını (örneğin, ) girmeniz istenecektir .jitsi.your-domain

<Tamam> düğmesini TABvurgulamak için imleci ana bilgisayar adı alanından hareket ettirmek için tuşunu kullanın . Ana bilgisayar adını göndermek için <Tamam> vurgulandığında basın .ENTER

Ardından, Jitsi’nin kendinden imzalı bir TLS sertifikası oluşturup kullanmasını veya mevcut bir sertifikayı kullanmasını isteyip istemediğinizi soran yeni bir iletişim kutusu gösterilecektir :

Jitsi alan adınız için bir TLS sertifikanız yoksa, Kendinden imzalı yeni bir sertifika oluştur seçeneğini belirleyin.

Jitsi Meet örneğiniz artık kendinden imzalı bir TLS sertifikası kullanılarak yüklenir. Henüz bir TLS sertifikanız yoksa tarayıcı uyarıları alacaksınız, böylece bir sonraki adımda imzalı bir TLS sertifikası alacaksınız.

Adım 4 — İmzalı bir TLS Sertifikası Alma

Jitsi Meet, arama trafiğini şifrelemek için TLS sertifikaları kullanır, böylece internet üzerinden seyahat ederken hiç kimse aramanızı dinlemez. TLS sertifikaları, web siteleri tarafından HTTPS korumalı sayfaları etkinleştirmek için kullanılan mekanizmanın aynısıdır.

Jitsi, ücretsiz ancak endüstri standardı ve güvenli TLS sertifikalarını almak ve yönetmek için certbot yardımcı programını kullanır. Jitsi’nin ihtiyaç duyduğu sertifikayı alabilmesi için bu yardımcı programı yüklemeniz gerekir.

Aşağıdaki komutla certbot’u yükleyin:

sudo apt install certbot

y İstendiğinde certbot paketinin kurulumunu onaylamak için basın .

Jitsi Meet, alan adınız için otomatik olarak bir TLS sertifikası indirmek için bir komut dosyası sağlar. Jitsi Meet tarafından sağlanan bu sertifika yükleme komut dosyasını /usr/share/jitsi-meet/scripts/install-letsencrypt-cert.sh aşağıdaki komutla çalıştırın:

sudo /usr/share/jitsi-meet/scripts/install-letsencrypt-cert.sh

Komut dosyası, çalıştırdığınızda aşağıdaki bilgileri yazdırır ve sizden bir e-posta adresi sağlamanızı ister:

Output-------------------------------------------------------------------------
This script will:
- Need a working DNS record pointing to this machine(for domain jitsi.your_domain)
- Download certbot-auto from https://dl.eff.org to /usr/local/sbin
- Install additional dependencies in order to request Let’s Encrypt certificate
- If running with jetty serving web content, will stop Jitsi Videobridge
- Configure and reload nginx or apache2, whichever is used
- Configure the coturn server to use Let's Encrypt certificate and add required deploy hooks
- Add command in weekly cron job to renew certificates regularly
You need to agree to the ACME server's Subscriber Agreement
(https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.1.1-August-1-2016.pdf)
by providing an email address for important account notifications
Enter your email and press [ENTER]:

Bu e-posta adresi sertifikayı verene https://letsencrypt.org iletilecek ve güvenlik ve sertifikayla ilgili diğer konular hakkında sizi bilgilendirmek için kullanılacaktır. Kuruluma devam etmek için buraya bir e-posta adresi girmelisiniz.

Komut dosyası, Jitsi sunucunuz için bir SSL sertifikasının kurulumunu ve yapılandırmasını daha fazla kullanıcı girişi olmadan tamamlayacaktır.

Jitsi Meet için varsayılan yapılandırma, Jitsi Meet sunucu ana sayfanızı ziyaret eden herkesin yeni bir konferans odası oluşturabilmesidir. Bu varsayılan mod, konferans odasını çalıştırmak için sunucunuzun sistem kaynaklarını kullanır ve yetkisiz kullanıcılar için istenmez. Bir sonraki adımda, bu ayarları güncelleyeceksiniz.

Adım 5 — Konferans Odası Oluşturmayı Kilitleme

Artık Jitsi Meet sunucunuzu yalnızca kayıtlı kullanıcıların konferans odaları oluşturmasına izin verecek şekilde yapılandıracaksınız.

Düzenleyeceğiniz dosyalar yükleyici tarafından oluşturulmuş ve alan adınızla yapılandırılmıştır. Değişken jitsi.your_domain, aşağıdaki örneklerde alan adınız yerine kullanılacaktır.

İlk önce, bir metin düzenleyiciyle açın: /etc/prosody/conf.avail/jitsi.your_domain.cfg.lua

sudo nano /etc/prosody/conf.avail/your_domain.cfg.lua

Ardından, nano’nun arama işlevini kullanarak bu dosyada düzenlemeniz gereken satırı bulun: CTRL+W. tuşuna basın , CTRL+Wardından authentication = "anonymous"arama alanına girin. Aramayı çalıştırmak için basın ENTER. Arama girdiniz aşağıdaki kırmızı kutudaki içeriğe benzemelidir:

Bu arama, imleci düzenlemeniz gereken satıra götürecektir. Mevcut kurulumundan aşağıdaki satırı düzenleyin: /etc/prosody/conf.avail/jitsi.your_domain.cfg.lua

    authentication = "anonymous"

Yeni bir kurulum için: /etc/prosody/conf.avail/jitsi.your_domain.cfg.lua

    authentication = "internal_plain"

Bu yapılandırma, Jitsi Meet’e yeni bir ziyaretçi tarafından konferans odası oluşturulmasına izin vermeden önce kullanıcı adı ve parola kimlik doğrulamasını zorlamasını söyler.

Aynı dosyada, dosyanın sonuna aşağıdaki bölümü ekleyin: /etc/prosody/conf.avail/your_domain.cfg.lua

...
VirtualHost "guest.jitsi.your_domain"
  authentication = "anonymous"
  c2s_require_encryption = false
  modules_enabled = {
      "bosh";
      "ping";
      "pubsub";
      "speakerstats";
      "turncredentials";
      "conference_duration";
  }

Bu yapılandırma, herhangi bir kullanıcının kimliği doğrulanmış bir kullanıcının oluşturduğu konferans odalarına katılmasına izin verir. Ancak, misafirin girebilmesi için benzersiz URL’ye (ve isteğe bağlı bir şifreye) sahip olması gerekir.

guest.Burada alan adınızın önüne eklediniz . Örneğin, buraya yazılacak doğru jitsi.your_domainisim guest.jitsi.your_domain. Ana guest.bilgisayar adı Jitsi Meet tarafından dahili olarak kullanılır, bu nedenle hiçbir zaman bir tarayıcıya girmezsiniz veya ana bilgisayar adı için ayrı bir DNS kaydına ihtiyacınız olmaz guest..

Bittiğinde, dosyayı kaydedin ve kapatın. /etc/prosody/conf.avail/jitsi.your_domain.cfg.lua

Ardından, bir metin düzenleyiciyle başka bir yapılandırma dosyası açın: /etc/jitsi/meet/jitsi.your_domain-config.js

sudo nano /etc/jitsi/meet/jitsi.your_domain-config.js

Aramak için arama aracını CTRL+Wtekrar kullanın anonymousdomain:, bu sizi aşağıdaki satıra götürecektir: /etc/jitsi/meet/alan_adiniz-config.js

    // anonymousdomain: 'guest.example.com',

//Satırın başındaki çift eğik çizgiyi kaldırarak bu satırı aşağıdaki gibi görünecek şekilde düzenleyin: /etc/jitsi/meet/alan_adiniz-config.js

    anonymousdomain: 'guest.jitsi.your_domain',

Daha önce kullandığınız ana bilgisayar adını kullanacaksınız . Bu yapılandırma, Jitsi Meet’e kimliği doğrulanmamış misafirler için hangi dahili ana bilgisayar adının kullanılacağını söyler. Dosyayı kaydedin ve kapatın. guest.jitsi.your_domain

Ardından, oluşturun ve açın /etc/jitsi/jicofo/sip-communicator.properties:

sudo nano /etc/jitsi/jicofo/sip-communicator.properties

Yapılandırma değişikliklerini tamamlamak için aşağıdaki satırı ekleyin: /etc/jitsi/jicofo/sip-communicator.properties

org.jitsi.jicofo.auth.URL=XMPP:jitsi.your_domain

Bu yapılandırma, Jitsi Meet işlemlerinden birini, şimdi gerekli olan kullanıcı kimlik doğrulamasını gerçekleştiren yerel sunucuya yönlendirir. Bittiğinde, dosyayı kaydedin ve kapatın.

Jitsi Meet örneğiniz artık yalnızca kayıtlı kullanıcıların konferans odaları oluşturabileceği şekilde yapılandırılmıştır. Bir konferans odası oluşturduktan sonra, herkes kayıtlı bir kullanıcı olmadan buna katılabilir. Tek ihtiyaçları olan benzersiz konferans odası adresi ve odanın yaratıcısı tarafından belirlenen isteğe bağlı bir paroladır.

Artık Jitsi Meet, oda oluşturma için kimliği doğrulanmış kullanıcılar gerektirecek şekilde yapılandırıldığına göre, bu kullanıcıları ve şifrelerini kaydetmeniz gerekir. Bunu prosodyctlyapmak için yardımcı programı kullanacaksınız.

Sunucunuza bir kullanıcı eklemek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

sudo prosodyctl register user your_domain password

Buraya eklediğiniz kullanıcı bir sistem kullanıcısı değil. Yalnızca bir konferans odası oluşturabilecekler ve sunucunuza SSH üzerinden giriş yapamayacaklar.

Bu komutu çalıştırdığınızda aşağıdaki uyarıyı görebilirsiniz: lua 5.1 uyarısı

general       warn    Lua 5.1 has several issues and support is being phased out, consider upgrading

Paket lua5.1 hala Prosody için gerekli bir bağımlılıktır ve onu kullanan sisteminiz için herhangi bir güvenlik riski oluşturmaz. Prosody ve Jitsi Meet daha da geliştirildikçe , bağımlılık lua5.1 aşamalı olarak kaldırılacaktır.

Son olarak, yeni yapılandırmayı yüklemek için tüm Jitsi Meet işlemlerini yeniden başlatın:

sudo systemctl restart prosody.service jicofo.service jitsi-videobridge2.service

Jitsi Meet sunucunuz artık tamamen yüklendi, yapılandırıldı ve çalışıyor. Son adımda yeni bir konferans odası oluşturacaksınız.

Adım 6 – Konferans Odası Açma ve Katılımcıları Davet Etme

Artık yeni Jitsi Meet sunucunuza göz atabilir ve onu kullanmaya başlayabilirsiniz. Tarayıcınızı açın ve Jitsi alan adınızı ( ile https) adres çubuğuna girin.

Bir toplantı başlatmak için açılış sayfasındaki Toplantıyı Başlat düğmesine basın:

Toplantıyı Başlat düğmesine tıkladığınızda, yeni bir toplantı başlayacaktır. Aşağıdaki iletişim kutusunda hemen toplantı sahibi (toplantının yöneticisi) olup olmadığınız sorulacaktır:

Devam etmek için Ben ev sahibiyim düğmesine tıklamanız gerekir . Bu düğmeye tıkladıktan sonra, aşağıdaki alana yönetici kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmeniz istenecektir:

Kullanıcı adı ve parola, yardımcı programla Adım 5’te belirlediğiniz parolalardır prosodyctl. Kullanıcı adını ve şifreyi girin ve yeni toplantıyı oluşturacak ve sizi moderatör olarak belirleyecek olan Oturum Aç ‘a tıklayın.

Artık toplantı açık ve çalışıyor olduğuna göre, katılımcıları davet edebilirsiniz. Alt paneldeki katılımcılar simgesine tıklayın:

Bu eylem, sağ taraftaki bir paneli açar. Birini Davet Et düğmesine tıklayın :

Bu eylem, Daha fazla kişi davet et iletişim kutusunu açacaktır . Kopyala simgesine tıklayarak toplantının benzersiz URL’sini kopyalayın:

Artık toplantıya katılmak istediğiniz herkese göndermek için toplantı URL’sini bir e-postaya veya sohbet programına yapıştırabilirsiniz. Siz oluşturduktan sonra toplantıya erişmek için bir kullanıcı adı ve parolaya ihtiyaçları olmayacak.

Yeni, gizli bir tarayıcı sekmesi açıp toplantı URL’sini buraya yapıştırarak bir toplantı oluşturduktan sonra bunu kendiniz test edebilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifreye ihtiyaç duymadan toplantıya yeni bir katılımcı olarak katılabileceksiniz.

Muhammed Kerim Koç

1996 yılında Giresun Şebinkarahisarda dünyaya geldim. İlk ve orta öğretimi Şebinkarahisarda tamamladım. Liseyi Şebinkarahisar Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde bitirdim. Üniversite için de Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunda Bilgisayar programcılığını okudum. Üniversite stajı için gelmiş olduğum özel bir firmada işe başladım. 5,5 yıl bu firmadan çalıştıktan sonra farklı bir sektör olan inşaat sektöründe Bilgi teknolojileri Uzmanı olarak 8 ay çalıştım. Daha sonra özel bir şirkette Sistem Network Sorumlusu olarak 4 ay çalıştıktan sonra proje sonlandırılmasından dolayı işten ayrıldım. Tekrar dan 5.5 yıl çalışmış olduğum firmaya Sistem ve Network Yöneticisi olarak geri döndüm ve çalışmaya başladım. Kendimi geliştirmek için Bilge Adam Akademi den Sistem Uzmanlığı eğitimi aldım. Sanallaştırma ve Ağ tarafında kendimi sürekli olarak geliştiriyorum.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu